Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Teknik ve Eğitim kurullarının Seçimi Hakkında

  Tarih: 07.04.2022 Belge No: 006 Konu: Teknik ve Eğitim kurullarının Seçimi Hakkında Değerli arkadaşlarım! 06.04.2022 Tarihi itibarıyla; Teknik Kurulumuza Seçilen üyeler: 1- Burhan MOCU 2- Avni TOKUŞ 3- Celâl GÜNTAN 4- Atilla TUNÇ Eğitim Kurulumuza Seçilen Üyeler: 1- Şeref ADALIOĞLU 2- Şefik ASLAN 3- Mehmet AZAK 4- Atilla İNAN Bu kurullar aynı anda Lemi BAĞDATLILAR’A bağlı olarak görev yapacaklardır. Kurul üyesi Arkadaşlarımın görevlerini kabul ettiklerine dair muvafakatlerini organizasyonumuzun İnternet Sitesine, İletişim sayfasına gerekli bilgileri de doldurarak, göndermeleri rica olunur. Ayrıca Kurulların Üye Tablolarını yapmak için dijital ortamdan 300 DPI taramalı birer vesikalık resimlerini de göndermelerini rica ediyoruz. Tüm Çalışma arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. M. Lemi Bağdatlılar 06.04.2022
En son yayınlar

Mehmet Lemi Bağdatlılar'ın Teşekkür Yazısı

Tarih: 05.04.2022 Belge No: 005 Konu: Teşekkür. Değerli Arkadaşlarım! 1962 Yılının Haziran Ayında başladığım Amatör Spor Hayatımda, yaklaşık altmış yıldır birçok ilki yaşadım. Bunların çoğunun ya kuruluşunda ya da faaliyetinde de benim ismim bulunuyor. 27.03.2022 Tarihinde Ankara’da yaptığımız Seminerden önce, imtihanlarında başarılı olan arkadaşlarımızın diplomaları dağıtılırken bir ilki daha yaşadım. Bu seferki gerçekten bir sürprizdi ve çok değerli bir sürprizdi. Bu sürprizden son derece mütehassıs oldum. Kurucularından da birisi olduğum AIKIDO Federasyonumuz tarafından Türkiye’de ilk defa şahsımla bütünleşen Yedinci DAN Seviyesinin Diploması, Kıymetli AIKIDO Başkanımız Sayın Tanser KILIÇ Tarafından, Seminer öğretmeni de olduğum bu faaliyette; Şahsıma Tevdi Edilmiştir. Bu kadirşinas ve zarif hareket dolayısıyla… Takdirde bulunan AIKIDO Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Zeki AKINCI’YA, Federasyon Başkan Vekili Sayın Abdurrahman AKYÜZ’E, AIKIDO Kurulları, AIKIDO Başkanımız Sayın Ta

27.03.2022 Pazar Ankara Semineri Raporu

  Tarih: 31.03.2022 Belge No: 004 Konu: 27.03.2022 Pazar günü, Ankara’da icra ettiğimiz AIKIDO semineri hakkındaki; Aksamaları Giderici Tavsiyeler ve Resmi Olmayan Seminer Raporu. Değerli arkadaşlarım! 27.03.2022 Pazar günü, Ankara’da; Antrenör Lemi BAĞDATLILAR’IN Ders Öğretmeni olduğu ve Uygulamalı Teknik Dersinin Konusu, AIKIDO’NUN Ahşap Silahlarının Teknik Eğitimi “BUKI WAZA” olan: 2022 Yılının 2. AIKIDO Semineri İfa Edilmiştir. Raporun konusu bu seminerle ilgilidir. Buna göre: Bu Raporun hazırlanma yöntemi gözlemseldir. Amacı Tüm faaliyetleri daha da iyi uygulama seviyelerine çıkarmaktır. Gözlemler aşağıda maddeleşen konularda yapılıp, yaklaşık sonuçları tespit edilmiştir. Bu maddeler şunlardır: MADDE 1: Seminerin Tertibi, aksaklıkların tespiti ve iyileştirici Tavsiyeler: S eminer tarihi önceden tespit edilmiş ve yayınlanmıştır. Seminerin Ders Konusu önceden tespit edilmiş ve aynı yayında ilân edilmiştir. Seminer öncesi daha önce yapılan sınavda KYU ve DAN derecelerini ha

Ortaçağda Japon Savaş Sanatçılarının Davranış Biçimlerini Belirleyen BUSHIDO Eğitimi Hakkında.

Tarih: 20.03.2022 Belge No: 003 Konu: Ortaçağda Japon Savaş Sanatçılarının Davranış Biçimlerini Belirleyen BUSHIDO Eğitimi Hakkında. Değerli arkadaşlarım!      Bizim asıl konumuz, her yönüyle İnsandır. Çünkü önce BUSHIDO ve sonra da BUDO… Teoride ve Pratikte kendine insanı konu olarak alır. Bu sava göre; Esasta insan konumuzun bilimsel temelini teşkil eden Antropolojiye… Bu bilimin sahada eriştiği Antropolojik bulgulara ve bu bulguların anlamlarının sonuçlarına göre… Ve her yönüyle de çağımızda yaşayan insanı “Homo sapiens sapiens” inceleyip bulgularını tanımlamayı bilimsel çalışma alanının kapsamına alan… Ya da insanoğlunun haiz olduğu bir özelliğini araştırma ve çalışma konusu olarak seçen diğer bilimlerin bilimsel çalışmalarının verilerine göre de… İnsanoğlunun yeryüzündeki var oluşundan bu yana… İnsanın kişisel Ruhsal tekâmülü ve İnsanoğlunun toplumsal ilişkilerinin gelişimi sürecinde, ön plana çıkan konuların başında… İnsanoğlunun birbirine “Hemcinsine ve Karşı cinsine” ve içind

AIKIDO da Gelişim Hedefimiz ve Eğitim YOLU Rota Çizgimiz Hakkında.

  Tarih: 13.03.2022 Belge No: 002 Konu: AIKDO da Gelişim Hedefimiz ve Eğitim YOLU Rota Çizgimiz Hakkında.      TÜRKİYE AIKIDO ORGANİZASYONU’NA üye… Değerli AIKIDO Antrenörleri ve AIKIDO öğrencileri. Değerli arkadaşlarım.      Hepinizi Sevgi ve Saygı ile Selâmlıyorum.      Değerli arkadaşlarım! Mevcut İnternet sitemizde bir Restorasyon Çalışması Yaparak: AIKIDO’NUN çeşitli konularında sizlere daha verimli bir sözel anlatımlı AIKIDO eğitimi hizmeti sunabilmek amacıyla, sitemizdeki blog adresinde… AIKIDO eğitiminde de bir ilki gerçekleştirerek… AIKIDO’NUN tüm FELSEFİ ve TEORİK kısımlarını destekleyen bir Sözel Eğitim Bölümü kurmuş bulunuyoruz.      Bu bölümde açtığımız / açacağımız sayfalarda, zaman zaman, genel ve özel AIKIDO eğitimimiz hakkındaki öğrendiğimiz / edindiğimiz, FELSEFİ ve TEORİK bilgilerimizi, düşüncelerimizi ve bunlara dayanan bazı sözel çalışmalarımızı yazıya dökerek yayınlayacağız.      Bu Eğitim Bölümünün Sayfalarında Yayınlanan / Yayınlanacak yazılar; Özellikle sizler

Lemi Bağdatlılar'ın Teşekkür Yazısı

Tarih: 11.03.22 Belge No: 1 Konu: Teşekkür Yazısı. TÜRKİYE AIKIDO ORGANİZASYONU’NA üye olarak AIKIDO çalışan değerli AIKIDO’CULAR. 13.02.2022 Tarihi itibarıyla; Hepimizin Ülkemiz için yaptığımız spor görevimizde… Şahsım için bir görev / nöbet değişikliği olmuştur. Organizasyonumuzun Değerli Kurucusu Sayın TANSER KILIÇ’IN Tensipleriyle; Organizasyonumuzun, Danışma Kurulu, Teknik Kurul ve Eğitim Kurulu başkanlıklarında görevlendirilmiş bulunuyorum. Sizlere bu durumu açıklamam vesile ile tüm TÜRKİYE AIKIDO ORGANİZASYONU üyelerine ve bilhassa Kurucu Üyemiz ve Başkanımız Sayın TANSER KILIÇ’A gayretleriyle görevine bağlılık, seçiciliğindeki hassasiyet ve tarafsız duygularındaki isabetleri dolayısıyla Hassaten Teşekkürlerimi arz ederim.   M. Lemi Bağdatlılar