Ana içeriğe atla

Mehmet Lemi Bağdatlılar'ın Teşekkür Yazısı

Tarih: 05.04.2022
Belge No: 005
Konu: Teşekkür.


Değerli Arkadaşlarım!

1962 Yılının Haziran Ayında başladığım Amatör Spor Hayatımda, yaklaşık altmış yıldır birçok ilki yaşadım. Bunların çoğunun ya kuruluşunda ya da faaliyetinde de benim ismim bulunuyor. 27.03.2022 Tarihinde Ankara’da yaptığımız Seminerden önce, imtihanlarında başarılı olan arkadaşlarımızın diplomaları dağıtılırken bir ilki daha yaşadım. Bu seferki gerçekten bir sürprizdi ve çok değerli bir sürprizdi. Bu sürprizden son derece mütehassıs oldum. Kurucularından da birisi olduğum AIKIDO Federasyonumuz tarafından Türkiye’de ilk defa şahsımla bütünleşen Yedinci DAN Seviyesinin Diploması, Kıymetli AIKIDO Başkanımız Sayın Tanser KILIÇ Tarafından, Seminer öğretmeni de olduğum bu faaliyette; Şahsıma Tevdi Edilmiştir.

Bu kadirşinas ve zarif hareket dolayısıyla… Takdirde bulunan AIKIDO Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Zeki AKINCI’YA, Federasyon Başkan Vekili Sayın Abdurrahman AKYÜZ’E, AIKIDO Kurulları, AIKIDO Başkanımız Sayın Tanser KILIÇ’A, İcra Kurulu Başkanı Sayın Erkan ATAMAN’A, Teknik Kurul Başkanı Sayın Burhan MOCU’YA ve Eğitim Kurulu Başkanı Sayın Halis DURAN’A Teşekkürlerimi Arz Ederim.

Saygılarımla

Mehmet Lemi Bağdatlılar
05.04.2022

Bu blogdaki popüler yayınlar

AIKIDO da Gelişim Hedefimiz ve Eğitim YOLU Rota Çizgimiz Hakkında.

  Tarih: 13.03.2022 Belge No: 002 Konu: AIKDO da Gelişim Hedefimiz ve Eğitim YOLU Rota Çizgimiz Hakkında.      TÜRKİYE AIKIDO ORGANİZASYONU’NA üye… Değerli AIKIDO Antrenörleri ve AIKIDO öğrencileri. Değerli arkadaşlarım.      Hepinizi Sevgi ve Saygı ile Selâmlıyorum.      Değerli arkadaşlarım! Mevcut İnternet sitemizde bir Restorasyon Çalışması Yaparak: AIKIDO’NUN çeşitli konularında sizlere daha verimli bir sözel anlatımlı AIKIDO eğitimi hizmeti sunabilmek amacıyla, sitemizdeki blog adresinde… AIKIDO eğitiminde de bir ilki gerçekleştirerek… AIKIDO’NUN tüm FELSEFİ ve TEORİK kısımlarını destekleyen bir Sözel Eğitim Bölümü kurmuş bulunuyoruz.      Bu bölümde açtığımız / açacağımız sayfalarda, zaman zaman, genel ve özel AIKIDO eğitimimiz hakkındaki öğrendiğimiz / edindiğimiz, FELSEFİ ve TEORİK bilgilerimizi, düşüncelerimizi ve bunlara dayanan bazı sözel çalışmalarımızı yazıya dökerek yayınlayacağız.      Bu Eğitim Bölümünün Sayfalarında Yayınlanan / Yayınlanacak yazılar; Özellikle sizler

Lemi Bağdatlılar'ın Teşekkür Yazısı

Tarih: 11.03.22 Belge No: 1 Konu: Teşekkür Yazısı. TÜRKİYE AIKIDO ORGANİZASYONU’NA üye olarak AIKIDO çalışan değerli AIKIDO’CULAR. 13.02.2022 Tarihi itibarıyla; Hepimizin Ülkemiz için yaptığımız spor görevimizde… Şahsım için bir görev / nöbet değişikliği olmuştur. Organizasyonumuzun Değerli Kurucusu Sayın TANSER KILIÇ’IN Tensipleriyle; Organizasyonumuzun, Danışma Kurulu, Teknik Kurul ve Eğitim Kurulu başkanlıklarında görevlendirilmiş bulunuyorum. Sizlere bu durumu açıklamam vesile ile tüm TÜRKİYE AIKIDO ORGANİZASYONU üyelerine ve bilhassa Kurucu Üyemiz ve Başkanımız Sayın TANSER KILIÇ’A gayretleriyle görevine bağlılık, seçiciliğindeki hassasiyet ve tarafsız duygularındaki isabetleri dolayısıyla Hassaten Teşekkürlerimi arz ederim.   M. Lemi Bağdatlılar

Ortaçağda Japon Savaş Sanatçılarının Davranış Biçimlerini Belirleyen BUSHIDO Eğitimi Hakkında.

Tarih: 20.03.2022 Belge No: 003 Konu: Ortaçağda Japon Savaş Sanatçılarının Davranış Biçimlerini Belirleyen BUSHIDO Eğitimi Hakkında. Değerli arkadaşlarım!      Bizim asıl konumuz, her yönüyle İnsandır. Çünkü önce BUSHIDO ve sonra da BUDO… Teoride ve Pratikte kendine insanı konu olarak alır. Bu sava göre; Esasta insan konumuzun bilimsel temelini teşkil eden Antropolojiye… Bu bilimin sahada eriştiği Antropolojik bulgulara ve bu bulguların anlamlarının sonuçlarına göre… Ve her yönüyle de çağımızda yaşayan insanı “Homo sapiens sapiens” inceleyip bulgularını tanımlamayı bilimsel çalışma alanının kapsamına alan… Ya da insanoğlunun haiz olduğu bir özelliğini araştırma ve çalışma konusu olarak seçen diğer bilimlerin bilimsel çalışmalarının verilerine göre de… İnsanoğlunun yeryüzündeki var oluşundan bu yana… İnsanın kişisel Ruhsal tekâmülü ve İnsanoğlunun toplumsal ilişkilerinin gelişimi sürecinde, ön plana çıkan konuların başında… İnsanoğlunun birbirine “Hemcinsine ve Karşı cinsine” ve içind